Velkommen til en økologisk gård i Eidskog, med gammelnorsk spælsau, birøkt, vevstue, skinn- og vedproduksjon, samt kurs i tradisjonshåndverk på Atelier Klanderud.